Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 28.

Címlap

Főépítészi és Várostervezési Iroda

Főépítész: Szécsi Zsolt

Helyszín: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet

Irodavezető: Greifensteinné Csernák Marianna
Helyszín: 1033 Budapest, Fő tér 1. I. emelet

TELEFON: (+36-1) 4378-575

E-MAIL: info.foepitesz@obuda.hu

LEVELEZÉSI CÍM: 1300 Budapest Postafiók 102.

ÜGYFÉLFOGADÁS és kapcsolattartás: elsődlegesen e-mail, telefon, vagy elektronikus ügyintézés (e-papír, ügyfélkapu, hivatali kapu).
Az ügyfélszolgálati irodák (Ügyfélszolgálat – Harrer Pál utca 2., Szociális ügyfélszolgálat – Fő tér 2. fsz.) kivételével a Hivatal épületeinek helyiségeiben csak kivételesen, rendkívül indokolt esetben, előzetesen egyeztetett IDŐPONT szerint lehet személyesen ügyfelet fogadni.
A Főépítészi és Várostervezési Iroda irodáiban előzetesen egyeztetett időpont nélkül ügyfelet fogadni nem tudunk!
IDŐPONTOT az info.foepitesz@obuda.hu e-mail címen lehet igényelni. További információkért tájékoztató letöltése ide kattintva>>>

Benyújtás ügyfélkapun keresztül E-papíron itt >>>!

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus neve: Településképi és városépítési ügyek

MUNKATÁRSAK: >>>

 

Kedves Látogatónk!

Oldalainkon Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatának dokumentumait tekintheti meg, és információt kaphat a Budapest Főváros III. Kerület Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodán zajló feladatokról, és az itt lebonyolódó eljárásokról.

A jobb oldali menüben érhetők el a helyi építési szabályzatok, a településképi rendelet és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok, mellékletek, kérelmek.

Kérjük válasszon kategóriát a jobb oldali menüben, majd töltse le a kívánt dokumentumokat! A szabályzatokhoz tartozó dokumentumokat, egyéb leírásokat a további információk mutatásával nyithatja le vagy az egyedi rekord megnyitásával nézheti meg. Ha már tudja mit keres, a kereső segítségével egyszerűen megtalálhatja a keresett rekordot és dokumentumokat. Kérdés és észrevétel esetén kérjük, írjon az alább megadott email címre. A jobb oldali menü pontjai segítségével tájékozódhat az irodán zajló eljárásokról, és a kérelmek benyújtásának lehetőségeiről.

Kérjük, hogy építési ügyekkel, vagy az irodán zajló ügyekkel kapcsolatos kérdéseiket, illetve a konzultációkra, és az irodán lefolytatott eljárásokra elektronikusan beadandó terveket, tervvázlatokat a fenti, info.foepitesz@obuda.hu email-címre küldjék el! Nagyobb fájl-méretek esetében, kérjük, használják a mammutmail-fájlküldőt! Más fájlküldő alkalmazást a rendszerünk nem tud fogadni! (Kivételt képez a településképi véleményezési eljárás tárgyában ÉTDR-en keresztül benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció) A papíralapon benyújtandó anyagokat, leveleket a levelezési címre lehet elküldeni (1300 Budapest Postafiók 102.), vagy ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálati irodán benyújtani. >>>

KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (pl. telefonszám).

FIGYELEM: ÉTDR-ben csak a településképi véleményezési eljárás keretében zajló ügyintézés esetében kell a beadandó építészeti-műszaki tervdokumentációt benyújtani!

 

Ügyintézés a 1033 Budapest, Fő tér 1. I. emelet alatti Irodában:

 • Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez – kötelező szakmai konzultáció
 • A településképi bejelentési eljárások
 • A településképi kötelezési eljárások
 • Társasház alapítás és rendeltetésmód változás földhivatali bejegyzéséhez hatósági bizonyítványok
 • Lakás rendeltetési egység számát igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása
 • A telkekből kiszolgáló út céljára történő lejegyzés előkészítése
 • Útépítési engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági eljárások
 • Külföldi állampolgár ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok
 • Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem véleményezése
 • A II. fokú
 •     közterület-használati ügyek
 •     házszámozással kapcsolatos ügyek
 •     fás szárú növények magánterületen történő kivágásának engedélyezésével kapcsolatos ügyek
 •     a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos ügyek

Ügyintézés a 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 15. szám alatti Irodában:

FAKIVÁGÁS:
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018(V.30.) önkormányzati rendelete 23/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelméről
a 35/2018. (IX. 17.) és a 20/2019. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
Ügyintézés:
Fás szárú növények védelmével kapcsolatos eljárás >>>

Építkezésekkel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kezelése, panaszbejelentés: a jegyzőség felé írásban (papíralapon a levelezési címre – 1300 Budapest Postafiók 102.) elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül e-papíron).

Tájékoztatásul közöljük, hogy az e-mailen, telefonon történő bejelentés a hatóságoknak nem ad lehetőséget közigazgatási hatósági intézkedés indítására a közigazgatási törvény szerint. Tájékoztatjuk, hogy az önkormányzat csak a hatáskörében és illetékességében álló ügyek vonatkozásában járhat el. Amennyiben az ügy nem tartozik hatáskörébe, vagy illetékességébe, úgy azt átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé.

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

FIGYELEM!

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018 (VI.26.) önkormányzati rendelete (ÓBÉSZ)

valamint a

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (TKR)

hatálya 2023. július 15. napjával

MÓDOSULT!

KÉRJÜK, FIGYELJÉK a Nemzeti Jogtárat, a közlönyt, és a főépítészi iroda felületeit honlapjainkon:

www.obuda.hu és obvsz.obuda.hu

Tájékoztatás:

Az iroda szakembert nem ajánlhat! Amennyiben szakemberre (építészmérnök tervező, egyéb mérnök) van szüksége, tájékozódjon a szakmai kamarák honlapján!

Magyar Építész Kamara tagjai>>>

Magyar Mérnök Kamara >>>