Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 28.

Tervtanács (Tervtanács)

Leírás:

Legközelebbi tervtanács időpontja ide kattintva olvasható>>>

A helyi építészeti-műszaki tervtanács elsődleges feladata a – 37/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet alapján – településképi véleményezésre benyújtott tervekhez kapcsolódó szakmai álláspont kialakítása.

A tervtanácshoz véleményezés céljából az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 50. § (2) bekezdése szerint az alábbi esetekben kell a tervdokumentációt benyújtani –

településképi véleményezési eljárásban:

 • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó  alapterülete meghaladja az 1000 m2-t,
 • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől és alapterülettől függetlenül, amelynek hasznos szintterülete meghaladja az 1000 m2-t,
 • kerületi védett építészeti érték átalakítása, felújítása, bővítése esetében,
 • műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetben lévő építmény, valamint az elhelyezhető hirdető berendezések és hirdetmények esetében,
 • egy telken több épület elhelyezése esetén,
 • kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében,
 • új építésű lakóépület esetében – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó épület kivételével.

településképi bejelentési eljárásban:

 • lakótelepi övezetben a legalább négyszintes épületek homlokzatszínezési terve.

Óbuda-Békásmegyer Építészeti-Műszaki Tervtanácsa a bírálandó tervek mennyiségétől függő periódusban, szükség szerinti gyakorisággal ülésezik, a fent meghatározott időpontban, a Főépítészi és Várostervezési Iroda helyiségében. (1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet).

BENYÚJTANDÓ TERVDOKUMENTUMOK településképi véleményezési eljárásban:

A kérelemhez mellékelt építészeti-műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell a TKR  11. mellékletének A. pontjában meghatározott munkarészeket:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról, parkolómérleg számítással,
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével, az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének ábrázolásával,
 3. meglévő állapot alaprajzai – átalakítás, bővítés esetén,
 4. tervezett állapot alaprajzai,
 5. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet,
 6. homlokzatok,
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával,
 9. építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei,
 10. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 2. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 11. amennyiben előzetes írásbeli tájékoztatás, konzultáció történt, akkor a tájékoztató (emlékeztető), és annak esetleges mellékleteit,
 12. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 13. a 16. melléklet szerinti kérelem,
 14. tulajdonosi és tervezői nyilatkozat.

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció egyes munkarészeit azok léptéke és tartalmi mélysége tekintetében az engedélyezési tervdokumentációval kell kidolgozni, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.
A kérelmezőnek 1 példány kérelmet a 16. melléklet szerinti formanyomtatványon és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.) vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.
Ezzel egyidejűleg az építészeti-műszaki tervdokumentációt a kitöltött formanyomtatvánnyal együtt elektronikusan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

BENYÚJTANDÓ TERVDOKUMENTUMOK településképi bejelentési eljárásban:

A településképi bejelentési építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához – a kérelem tárgyának megfelelően – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 3. meglévő állapot alaprajzai – rendeltetés változás esetén,
 4. tervezett állapot alaprajzai – rendeltetés változás és új építmény építése esetén,
 5. metszet,
 6. homlokzatok – közterületről látható homlokzat átalakítása, megváltoztatása esetén
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, látványterv, színterv,
 8. részletrajzok – köztárgyak, üzletjelzések elhelyezése esetén, előtető kialakítása
 9. parkolóhely szükséglet számítás azon bejelentéseknél, melyek parkolószám bővítéssel járnak,
 10. telepszerű övezetben homlokzatszínezés esetén a klíma berendezések kültéri egységeinek kihelyezési terve,
 11. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 12. a 17. melléklet szerinti kérelem,
 13. tulajdonosi és tervezői nyilatkozat

A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a 17. melléklet szerinti kérelem formanyomtatvány alapján, építészeti-műszaki terv mellékelésével kell benyújtani, papír alapon, postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.) vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.

Tervtanácsra településképi bejelentési eljárásban a vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációt ÉTDR-en benyújtani NEM KELL!

A helyi építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó tervek előzetes véleményezésével kapcsolatban – legfeljebb egy alkalommalKONZULTÁCIÓS JELLEGŰ bemutatás kérhető, melyről közbenső állásfoglalás készül. A konzultációhoz papír alapú tervek benyújtása szükséges, elektronikus úton az info.foepitesz@obuda.hu email címre kérjük elküldeni. Konzultációs tervtanácsi állásfoglalás kérelmezése esetén (ahogy másféle konzultációs tervegyeztetés esetében hasonlóképp) az egyeztetésre, konzultációra szánt terveket, tervdokumentációt, vázlatterveket, és vázlatokat az ÉTDR rendszerbe előzetesen feltölteni nem kell!

KÉRELEM konzultációs tervtanácsi állásfoglalás

TERVTANÁCSI TAGOK

Szécsi Zsolt főépítész – a tervtanács elnöke.

Csernyus Lőrinc, Csongrádi János, Debreczeni Árpád, Grekofski Nathalie, Ferenc Marcel, Grekofski Nathalie, Hanusovszky Andrea, Kátai Éva, Kravár Ágnes, Peschka Alfréd, Sebestyén Szilvia, Szczuka Levente, Takács Viktor, Vadász Bence, Váradi Gábor – tervtanácsi tagok.

Jakab Tamás – BÉK III. kerületi kamarai biztos.

Kajáti Ágnes – a tervtanács asszisztense, és
Özvegy Györgyi – a tervtanács asszisztense.

A Tervtanács az elnökkel együtt legfeljebb 5, de az elnököt is beszámítva  legalább 3 taggal ülésezik.

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

Típus: Tervtanács