obuda-logo

Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2021. június 14.

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ (Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat)

Leírás:

A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakmai konzultációt biztosítja a településképi követelményekről és a helyi építési szabályzatok előírásairól.

A főépítészi szakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelező az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti „egyszerű bejelentés”-hez kötött építési tevékenység esetében, az egyszerű bejelentés megtételét megelőzően.

A kötelező szakmai konzultációhoz a kérelmezőnek 1 példány kérelmet az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 15. melléklet szerinti formanyomtatványon és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.), vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.  Javasolt az építészeti-műszaki tervdokumentációt a kérelemmel együtt ezzel egyidejűleg elküldeni az info.foepitesz@obuda.hu email címre.

A kötelező szakmai konzultációhoz benyújtott építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához a TKR 11. melléklet C. pontja szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 3. tervezett állapot alaprajzai,
 4. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet,
 5. valamennyi külső nézetet ábrázoló homlokzati tervet, anyaghasználat és színek feltüntetésével,
 6. legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával,
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 2. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 9. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 10. a 15. melléklet szerinti kérelem,
 11. tulajdonosi és tervezői nyilatkozat.
 12. A TKR. 39. § (6) bekezdés szerinti kertépítészeti terv (a megjelölt jogszabályi hely szerinti esetekben) az előírt tartalom szerint >>>

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció egyes munkarészei léptéke és tartalmi mélysége a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalmi mélység szerint legyen kidolgozva, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

JELENLEG az ügyfélfogadás A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL, A 15/2020. SZ. POLGÁRMESTERI-JEGYZŐI UTASÍTÁSNAK MEGFELELŐEN SZÜNETEL!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

 

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat