obuda-logo

Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2020. augusztus 10.

Folyamatban lévő KÉSZ

Mocsárosdűlő KÉSZ

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete 81/2017. (II.23.) határozatával döntött a Budapest III. kerület Aranyhegyi út – Pusztakúti út – Határ út – Szentendrei út – MÁV vasútvonal által határolt területre (Mocsárosdűlő) vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről.

A Mocsárosdűlő terület Budapest Városfejlesztési Koncepciójában is helyet kapó úgynevezett Észak-Budai Projekt térség egyik meghatározó eleme. Az Aquincumi híd és a hozzákapcsolódó közlekedési fejlesztések, mint a Körvasút menti körút megvalósulása, közvetlenül érinti a területet és ez által a terület új, városi szintű központi szerepkört nyerhet.

A Mocsárosdűlő jelentősége abban áll, hogy jelentős része védett természetvédelmi terület, zöldterület és erdő, valamint egy része összefüggő fejlesztési terület, mely nagyrészt a fővárosi, kisebb részben pedig a kerületi önkormányzat tulajdonában áll.
A közel 100 ha-os területre jelenleg nincs érvényes kerületi szabályozási terv, azonban 2007-ben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzattal közösen készíttetett egy tanulmánytervet. Ez az anyag a terület háromféle hasznosítási irányát is megvizsgálta, viszont a fejlesztés irányáról a mai napig nem született döntés.

A Fővárosi Településszerkezeti Tervben (továbbiakban: TSZT) a terület zöme zöld- és erdőterületi besorolású, a fennmaradó rész pedig jelentős változással érintett területként szereplő Lk-2 jelű kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe került. Fentiek alapján a KÉSZ-t is az értékes zöldterületek megtartásának figyelembe vételével kell elkészíteni.

A KÉSZelkészítésének várható hatása

  • lehetséges fejlesztési irányok feltérképezése
  • a TSZT által szabott keretek között egy rugalmas szabályozási környezet megalkotása a területre
Típus: Folyamatban lévő KÉSZ

Közérdekű hirdetmény – ÓBÉSZ második átfogó módosítása (tervindítás)

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

9. sz. melléklet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján teljes eljárásban történő egyeztetéssel megkezdte a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott és 2018. augusztus elsejével hatályba lépett építési szabályzatának (a továbbiakban: ÓBÉSZ) második átfogó módosítását.

A módosítással érintett terület:

Jelen módosítás tervezési területe a 2019. augusztus 1-jétől hatályos ÓBÉSZ területi hatályával megegyezik.

A módosítás céljai:

– lakossági és fejlesztői kérelmek kezelése,
– a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása.

A módosítás várható hatása:

Az ÓBÉSZ első átfogó módosításának 2019. augusztus elsején történt hatálybalépése óta önkormányzatunkhoz beérkezett megkeresések kezelésével az érintett területek szabályozási környezete rendezettebbé válik. Egyértelműbbé, könnyebben kezelhetővé válnak a helyi településrendezés eszközei.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi ÓBÉSZ módosítással kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájának címezve postai úton a 1033 Bp. Hídfő u. 18. címre, vagy elektronikusan az info.foepitesz@obuda.hu e-mail címre 2019. december 31-ig juttassák el.

Budapest, 2019. november 12.

dr. Kiss László
polgármester

Típus: Folyamatban lévő KÉSZ Közérdekű hirdetmény