Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 28.

Közérdekű hirdetmény – ÓBÉSZ módosítás I. (előzetes tájékoztatás) (Közérdekű hirdetmény)

Leírás:

Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján teljes eljárásban történő egyeztetéssel megkezdte 2018. augusztus elsejével hatályba lépett új építési szabályzatának módosítását:

A módosítással érintett terület:

Jelen módosítás a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának területi hatályával megegyezik, illetve a kerület északi közigazgatási határa mentén elterülő ún. Északi Városkapu területet, továbbá az attól nyugatra eső 65608-65616 hrsz alatti ingatlanok területét integrálja a szabályzatba.

A módosítás céljai:

– Az ÓBÉSZ területi hatályának bővítése az eddig Budapest Főváros Településszerkezeti terve (TSZT) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) módosítása hiányában kimaradt területekre vonatkozóan,
– további TSZT/FRSZ módosítást igénylő módosítási javaslatok kezelése,
– lakossági kérelmek kezelése,
– a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása.

A módosítás várható hatása:

Az ÓBÉSZ hatálybalépésekor a területi hatály alól kimaradt területek egy részének jelen eljárásban történő integrálásával csökken a régi típusú szabályozással rendelkező területek aránya.
Lehetőség nyílik a TSZT és FRSZ előzetes módosítását igénylő fejlesztések szabályozási környezetének megteremtésére.
Könnyebben kezelhetővé válnak a helyi településrendezés eszközei. .

Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi ÓBÉSZ módosítással kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájának címezve postai úton a 1033 Bp. Hídfő u. 18. címre, vagy elektronikusan az info.foepitesz@obuda.hu e-mail címre 2018. október 31-ig juttassák el.

Budapest, 2018. szeptember 12.

Bús Balázs
polgármester

Típus: Közérdekű hirdetmény