Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 13.

Közérdekű hirdetmény – ÓBÉSZ második átfogó módosítása (tervindítás) (Közérdekű hirdetmény)

Leírás:

Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

9. sz. melléklet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján teljes eljárásban történő egyeztetéssel megkezdte a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott és 2018. augusztus elsejével hatályba lépett építési szabályzatának (a továbbiakban: ÓBÉSZ) második átfogó módosítását.

A módosítással érintett terület:

Jelen módosítás tervezési területe a 2019. augusztus 1-jétől hatályos ÓBÉSZ területi hatályával megegyezik.

A módosítás céljai:

– lakossági és fejlesztői kérelmek kezelése,
– a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása.

A módosítás várható hatása:

Az ÓBÉSZ első átfogó módosításának 2019. augusztus elsején történt hatálybalépése óta önkormányzatunkhoz beérkezett megkeresések kezelésével az érintett területek szabályozási környezete rendezettebbé válik. Egyértelműbbé, könnyebben kezelhetővé válnak a helyi településrendezés eszközei.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi ÓBÉSZ módosítással kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájának címezve postai úton a 1033 Bp. Hídfő u. 18. címre, vagy elektronikusan az info.foepitesz@obuda.hu e-mail címre 2019. december 31-ig juttassák el.

Budapest, 2019. november 12.

dr. Kiss László
polgármester

Típus: Közérdekű hirdetmény