obuda-logo

Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2018. március 9.

Készülő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) – teljes Óbuda (Folyamatban lévő KÉSZ)

Leírás:

Készülő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.

Budapest Főváros Közgyűlése 50/2015.(I.28.) határozatával elfogadta a főváros új Településszerkezeti Tervét (TSZT), valamint megalkotta 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. rendeletével a Fővárosi Rendezési Szabályzatot (FRSZ).
Az Étv. 14/A.§ c) pontja alapján a fővárosi kerületek Kerületi Építési Szabályzatot alkotnak a TSZT-vel és FRSZ-szel összhangban.
Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestülete 18/2015.(I.15.) Határozatával döntött arról, hogy teljes eljárás lefolytatásával el kívánja készíttetni Óbuda-Békásmegyer új Kerületi Építési Szabályzatát.

A Kerületi Építési Szabályzat készítéséről az alábbi előzetes tájékoztatást adjuk:

A III. kerület közigazgatási területére jelenleg a 32/2001.(XI.30.) rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) vonatkozik.

Az ÓBVSZ 2001. november végi jóváhagyása óta eltelt idő, a megváltozott jogszabályi környezet, valamint a rendelet napi alkalmazásában szerzett tapasztalatok és hatósági, tervezői, lakossági visszajelzések rámutatattak egy új és áttekinthetőbb szabályrendelet megalkotásának szükségességére.
Az új Kerületi Építési Szabályzat a kerület teljes közigazgatási területére vonatkozóan, a TSZT és az FRSZ keretei között fogja meghatározni a városrendezési és építésjogi előírásokat.

A Kerületi Építési Szabályzat kidolgozása során foglalkozunk az ÓBVSZ elfogadása óta eltelt mintegy 14 évben felmerült változásokkal, problémákkal, észrevételekkel, annak érdekében, hogy az új szabályzat megfelelő alapot jelentsen a mindennapi hatósági munkához és a kerület fejlesztéséhez.

Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben az új KÉSZ-szel kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp. III. Hídfő u. 18.) 2015. május 26-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

Típus: Folyamatban lévő KÉSZ